Skip to content

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ทำให้ Lazada ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

Free Delivery

ในปัจจุบันการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอย่าง Lazada ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่นิยมการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้า ในรูปแบบของการวางแผนระบบขนส่ง สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทาง Lazada ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะต้องการส่งมอบสินค้าไปให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม และคุ้มค่ามากที่สุด 

การจัดส่งสินค้า คืออะไร

การจัดส่งสินค้า คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าที่ดีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้าไปยังลูกค้า ถือเป็นกระบวนการจัดส่งเป็นไปตามการผลิตและการบรรจุสินค้าและจะถูกควบคุมโดย บริษัท ขนส่งหรือโลจิสติกส์ ด้วยเพราะในปัจจุบันที่เป็นยุคของการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีการเติบโตและแรงขึ้นทุกปี สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อย่างแพลตฟอร์ม Lazada มากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้หลายรายการ ถือเป็นการเพิ่มความต้องการให้ผู้บริโภคมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาดของ Lazada ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ถือเป็นแบบแผนพื้นฐาน หรือแนวทางที่ทาง Lazada กำหนดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมาย ซึ่ง Lazada มีการคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Content กระตุ้นยอดขาย การจัดโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ แม้แต่การจัดส่งสินค้าเองก็เช่นเดียวกัน การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ทันใจ ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก อย่างเช่น การจัดส่งแบบ Free Delivery เป็นต้น โดย Lazada มีการจัดส่งหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับระยะทางที่ครอบคลุมและความเร็วของการจัดส่งที่จำเป็น Free Delivery เป็นประเภทของการจัดส่งที่คุ้มค่าที่สุด ด้วยความรวดเร็วนับเป็นหนึ่งเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ดังนั้นธุรกิจ Lazada จึงมีความพร้อมในเรื่องสต็อกสินค้าและการจัดส่งสินค้า ที่สะดวกรวดเร็ว ติดตามสินค้าได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งสินค้าด่วนพิเศษ นั่นก็เพื่อต้องการจัดส่งด่วนในเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ และเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของทาง Lazada ที่สำคัญ เพื่อใช้ในการแข่งขันกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ทางการตลาดแบบแผนสำคัญที่ธุรกิจอย่าง Lazada วางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ จะเห็นได้ว่า เป็นการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจมาอีกขั้นหนึ่ง และส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ โดยเห็นผลลัพธ์ความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน