Skip to content

Tag: รางวายเวย์

รางวายเวย์ รางเดินสายไฟ

รางไวร์เวย์ หรือรางเดินไฟฟ้า โดยปกติทั่วไปแล้วจะเป็นรางเดินสายไฟที่ผลิตจากเหล็กแผ่น โดยการนำมาพับขึ้นรูปเป็นรางหน้าตัดรูปตัว U และมีฝาปิดครอบ ความยาว 1.2 เมตร หรือ 2.4 เมตรตามความต้องการ แล้วนำมาเคลือบด้านนอกด้วยสีฝุ่นแบบอีพ๊อกซี่ โดยปกติทั่วไปรางวายเวย์ที่ใช้กันอยู่ในงานเดินสายไฟจะเป็นสีเทา ซึ่งจะเป็นสีที่เหมาะกับการใช้งานทั้วไปภายในตัวอาคารที่แสงแดดส่งไม่ถึง และไม่โดนน้ำฝนสาด การใช้งานหลัก ๆ ของรางวายเวย์โดยทั่วไปนิยมใช้เพื่อการปกปิดสายไฟฟ้าระหว่างชั้นของอาคาร เนื่องจากสายไฟระหว่างชั้นของอาคารจะมีจำนวน หรือปริมาณมากหลายเส้น หรือใช้เพื่อการเดินสายไฟฟ้าบนฝ้าเพดานก็จะนิยมใช้กันอยู่ หากมีปริมาณสายไฟฟ้าที่มารวมกันเป็นจำนวนมาก หรือโดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งก็สามารถใช้เพื่อการเดินสายเป็นโครงได้ แต่ควรจะต้องใช้รางวายเวย์ที่มีความแข็งแรงและหนาทนทานเพื่อให้เหมาะสมกันสภาพการใช้งานด้วย การเดินสายไฟฟ้าโดยไม่มีวัสดุใดมาปกคลุมนั้นอาจจะต้องเสี่ยงต่อการชำรุดของสายไฟฟ้าได้ และรวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของงานด้วย รางวายเวย์ หรือรางไวร์เวย์ จะจำหน่างเป็นชุดซึ่งภายในจะประกอบด้วยตัวรางและฝาปิดราง ยึดติดกันโดยการขันสกรูเพื่อป้องกันการเปิดเผยอออกของฝาและตัวราง เวลาใช้งานจริงจำสะดวกกว่า โดยเฉพาะเวลาที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือเมื่อต้องการเพิ่มหรือขยายจำนวนสายไฟฟ้า การใช้รางวายเวย์ นั้นจะมีข้อดีกว่าการเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟตรงที่สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของสายไฟได้โดยง่าย เพียงแค่เปิดฝาที่ปิดรางออกแล้วเพิ่อสายไฟใหม่ได้ทันที ไม่ต้องทำการสอดหรือร้อยสายไฟให้ไปตามท่อ ช่างจะใช้เวลาไม่มาก เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตรางวายเวย์ส่วนมากแล้วจะผลิตมาจากเหล็กแผ่นบาง ๆ คุณภาพดี แล้วนำมาเคลือบสี แต่หากหน้างานต้องการวัสดุพิเศษเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมหรือเหตุผลอื่น…...
Read More