Skip to content

Tag: เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

แนะนำเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจาก PICO

สุขอนามัย ความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง เพราะ ลูกจ้าง หรือ แรงงานของเรานั้นต้องอยู่ในสถานที่ปฏิบัติการณ์หลายชั่วโมงต่อวัน ทำให้โรงงานหลาย ๆ ที่ หรือ แม้กระทั่งสถานประกอบการที่ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล คลินิก หรือ สปา เจ้าต่าง ๆ เลือกที่จะใช้ เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดคุณภาพน้ำ และเครื่องมือต่างๆ ในสถานที่ประกอบการนั้น ๆ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและ ความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่แรงงาน รวมถึงเครื่องจักรบางประเภท วันนี้ PICO ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม จึงขอแนะนำ เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 7 ประเภท ที่จะช่วยให้โรงงาน และ สถานประกอบการณ์ของคุณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น  เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมจาก PICO  เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Air Quality Analysis): เครื่องมือชนิดนี้มีหน้าที่ในการตรวจเช็คก๊าซต่าง…...
Read More