Skip to content

การควบคุมความชื้น มีประโยชน์อะไรบ้าง ในวงการอุตสาหกรรม

ในโรงงานอุตสาหกรรม นั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามีอุปกรณ์ และ เครื่องจักรที่หลากหลายอย่างมาก ซึ่งหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่ในหลากหลายอุปกรณ์อยู่แล้ว แต่ว่าหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้นะครับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน และ ในการควบคุมความชื้นนั้นก็จะมีการใช้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นซึ่งมีหลากหลายเหตุผลด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า มีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง ที่มีการใช้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และ ถูกใช้กันเพื่ออะไรบ้าง

อุตสาหกรรม ยา และ เวชภัณฑ์

อุตสาหกรรม และ ยา เวชภัณฑ์ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก และที่สำคัญนั้นมีผลต่อชีวิตอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าอุตสาหกรรมยานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญกับชีวิตคนอย่างมาก ซึ่งในอุตสาหกรรมยานั้นในการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะมีการควบคุมความชื้นไว้ในระดับคงที่เสมอ เพราะว่า ถ้าหากว่าความชื้นมากเกินไป อาจจะทำให้มาตรฐานของสินค้านั้นตกลงและมีผลต่อชีวิตด้วยคนนะครับ ดังนั้นจึงเป็นอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องควบคุมความชื้นให้มีค่าที่เหมาะสม

อุตสาหกรรม ไม้ และ เฟอร์นิเจอร์ 

อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะต้องควบคุมความชื้นให้ดี และ มีมาตรฐานอย่างมาก เพราะว่า ไม้นั้นไม่ถูกกับความชื้น และ น้ำอย่างมาก เพราะว่าหากไม้นั้นสัมผัสกับความชื้นนั้นจะทำให้ไม้เกิดอาการโป่งพองมากขึ้น และทำให้มาตรฐานของสินค้าจนไม่สามารถใช้การได้เลยนะครับ ดังนั้นในอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นั้นจึงมีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันการเกิดความไม่มีมาตรฐานของสินค้า

อุตสาหกรรมการเก็บสินค้า (คลังสินค้า)

คลังสินค้านั้นจะมีการควบคุม “ความชื้น” ไว้อย่างมาก สำหรับบางคลัง เพราะว่าจะต้องมีการเก็บสินค้าไว้ระยะยาวดังนั้นถ้าหากว่ามีการเก็บสินค้าในระยะยาว และ ไม่มีการควบคุมความชื้นนั้นจะทำให้คุณภาพของสินค้านั้นลดลง และ อาจจะสร้างความเสียหายได้อย่างมากเลยนะครับ ดังนั้นในการเก็บรักษานั้น คลังสินค้า นั้นจะมีการติดตั้ง เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  ไว้เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายด้วยนะครับ

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรม นั้นอาหาร นั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอาหารนั้นหากสัมผัสกับความชื้นนั้นจะทำให้ อาหารนั้นเน่า และ เสียได้ ซึ่งในอุคสาหกรรมอาหารนั้นจึงจะต้องมีการเก็บรักษาสินค้าประเภทอาหารไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงจะต้องมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้านั้นเกิดการเน่าเสีย จนไม่สามารถจำหน่าย และ สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมได้เลยนะครับ 

ดังนั้นจะเห็นว่ามีหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากที่มีการจัดเก็บสินค้า และ จะต้องควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิไว้ให้ดี เพราะว่ามีผลต่อหลากหลายปัจจัยอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นหลายคนที่หาคำตอบในเรื่องนี้หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าในอุตสาหกรรมนั้นความชื้นต่าง ๆ นั้นมีผลต่อหลากหลายปัจจัยอย่างมาก และ สร้างความเสียหายได้มากมาด้วยเช่นกันดังนั้นการควบคุมไว้ให้อยู่ภายใต้เกณฑ์การควบคุมที่ดี และ มีมาตรฐานจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนั้นเอง